CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

Để nâng  cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần phát triển thành phố an toàn, Jointech cung cấp các giải pháp trên phạm vi rộng, cho phép bảo mật đa chiều.

Giai đoạn 1

Giám sát toàn thành phố

Xây dựng hệ thống camera giám sát bao phủ các khu vực quan trọng của thành phố và tích hợp các dữ liệu hình ảnh, video giữa các khu vực đó để quan sát tình trạng an ninh cơ bản ở các thành phố.

Giai đoạn 2

Hệ thống camera thông minh

Phần mềm Ai được tích hợp với camera an ninh và được đồng bộ hóa, tạo nên một hệ thống đồng nhất với cơ sở dữ liệu lớn. Các dữ liệu này sẽ được chuyển hóa thành dữ liệu IoT. Người dùng sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong tuần tra, thực thi pháp luật và thiết lập lịch trình nguồn lực ở giai đoạn này. 

Giai đoạn 3

Kết hợp và chia sẻ dữ liệu

Dựa vào các hệ thống camera đã được lắp đặt ở giai đoạn 1, và các dữ liệu được thu thập từ phần mềm AI đã tạo nên một cơ sở dữ liệu lớn. Dữ liệu này trở thành Dữ liệu IoT của thành phố, kết hợp với thông tin kinh doanh của khách hàng, sẽ giúp hiểu sâu hơn và kích hoạt các hệ thống và dịch vụ an ninh đô thị được bản địa hóa.

 

•TÌM HIỂU THÊM