TỔNG QUAN

Jointech cung cấp sự đổi mới hàng đầu với giải pháp HID Mobile Access® đáp ứng các nhu cầu của các doanh nghiệp về sự tiện lợi và nhu cầu về cơ sở vật chất và công nghê bảo mật. Việc mở rộng chức năng kiểm soát ra vào cho thiết bị di động cho phép người dùng truy cập an toàn và thuận tiện vào nơi làm việc bằng thiết bị thông minh của họ, từ cổng đỗ xe đến cửa ra vào, truy cập mạng nội bộ và nhiều ứng dụng khác.

Phầm mềm truy cập bằng Di động có nhiều dạng và đều hỗ trợ nhiều loại thiết bị di động hiện nay. Vì vậy, các doanh nghiệp có thể tùy chọn phần mềm phù hợp với quy mô kinh doanh từ cơ bản đến nâng cao.

•Các sản phẩm khác