Tổng quan 

Jointech cung cấp giải pháp thẻ thông minh và thông tin đăng nhập ở nhiều dạng khác nhau để kiểm soát truy cập về cả mặt vật lý và logic như:  truy cập ra vào trong tòa nhà, truy cập máy tính, thanh toán chuyển khoản, bán hàng tự động không dùng tiền mặt, truy cập bằng sinh trắc học và các ứng dụng khác.

Chúng tôi cung cấp nhiều dạng đăng nhập tương ứng với các tính năng của thẻ và tùy theo nhu cầu của người sử dụng, chẳng hạn như thẻ, tag và nút bấm. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các ID phi công nghệ cũng như thẻ truy cập công nghệ đơn, đa công nghệ và thẻ thông minh có chip.

SẢN PHẨM

Thẻ ICLASS

Thẻ thông minh không tiếp xúc

Thẻ Crescendo 

Thẻ tuy cập công nghệ cao, an toàn và bảo mật. Sử dụng được trong nhiều ứng dụng

Thẻ Proximity

Thẻ thông dụng dùng cho các truy cập ra vào 

•CÁC SẢN PHẨM KHÁC