TỔNG QUAN

Jointech cung cấp các thiết bị theo dõi môi trường khác nhau như nhiệt độ, áp suất, điểm sương, mức độ chiếu sáng, chất lượng không khí, hoạt động hoặc rung động của máy móc, báo động kịp thời để người vận hành có phản ứng thích hợp.

Hệ thống giám sát đảm bảo điều kiện môi trường ở trạng thái ổn định và tự động cảnh báo khi có sự thay đổi đột ngột cũng như mang lại lợi ích về chi phí cho doanh nghiệp.

 

Sản phẩm tham khảo

Poseidon2 3266

Damocles2 1208

HWg-STE

 

•CÁC SẢN PHẨM KHÁC