Tại Jointech, cung cấp sản phẩm tốt nhất là chưa đủ. Lắp đặt và vận hành sản phẩm cũng quan trọng không kém.

Jointech là công ty chuyên về giải pháp đảm bảo an toàn, tập trung ở ba kênh sản phấm chính. Đó là:

Trước tiên chúng tôi sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để lựa chọn kênh sản phẩm thích hợp. Đội ngũ tư vấn kỹ thuật sẽ tư vấn giải pháp phần cứng phù hợp với phần mềm và hệ thống hiện hữu. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến khách hàng các dòng sản phẩm khác nhau cho đến khi một giải pháp hoàn thiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho công việc kinh doanh của họ. Giải pháp của chúng tôi sẽ được thiết kế để phù hợp hoàn toàn với môi trường hệ thống của bạn.

Security