Các hệ thống đỗ xe tự động RFID được ứng dụng rất phổ biến tại các khu chung cư, cộng đồng khu dân cư khép kín, các bãi đỗ xe, các trung tâm bán lẻ hay kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn.

Hệ thống RFID là hệ thống có kết cấu từ nhiều bộ phận. Chúng tương tác và hoạt động hiệu quả với nhau nhằm mang lại giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe hiệu quả, có thể tùy biến đáp ứng phù hợp theo yêu cầu của từng loại hình đỗ xe khác nhau.