Tại Jointech, “bảo đảm an toàn” chính là hơi thở của công ty. Bảo mật và an toàn cho việc kinh doanh và nhân viên của khách hàng là chưa đủ, chúng tôi còn mở rộng mức độ bảo vệ thông qua nghĩa vụ hợp đồng, sản phẩm và dịch vụ. Đối với nhiều dự án, Jointech khuyến khích khách hàng ký SLA (Thỏa Thuận Mức Chất Lượng Dịch Vụ). Điều này sẽ mang lại cho khách hàng sự tin cậy rằng chúng tôi sẽ cung cấp những gì mà chúng tôi đã hứa thực hiện. Đây chính là sự đảm bảo của Jointech dành cho quý khách hàng.