Có rất nhiều các mối đe dọa khác nhau tùy vào từng môi trường làm việc nhất định. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, luồng không khí, khói và điện đều sẽ phá hủy thiết bị IT, làm ảnh hưởng đến sự vận hành của một công ty. Chúng tôi hiểu tất cả các doanh nghiệp đều khó tránh khỏi điều này và cần một công cụ bảo vệ cho môi trường kinh doanh của mình khỏi các mối nguy hiểm rình rập.

Cùng với những kiến thức chuyên môn kết hợp với sự hiểu biết từng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi mang đến những giải pháp thực tế và dịch vụ chất lượng giúp xử lý được các vấn đề phức tạp mà khách hàng đang phải đối mặt. Các giải pháp giám sát môi trường toàn diện của Jointech sẽ bảo vệ các trung tâm dữ liệu, các nhà máy, ngân hàng, các trung tâm thương mại và nhiều loại hình doanh nghiệp khác khỏi các nguy cơ đe dọa.